Naked Trio

#0261

  • 6.5″w x 5.5″h
  • 4lbs White stoneware
  • Naked raku
  • #0262
  • 3.75″w x 6″h
  • 2lbs White stoneware
  • Naked raku

#0263

  • 3.5″w x 4.5″h
  • 1.5lbs White stoneware
  • Naked raku

Types of Stuff